Read also

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR PROG-IT:S WEBBUTIK OCH ANDRA WEBBTJÄNSTER

1. ALLMÄNT

Dessa villkor och bestämmelser (”villkor”) gäller användningen av tjänster och innehåll i Prog-It Oy:s webbutik (”webbutik”) med ett personligt användarkonto (”konto”) samt försäljning av produkter och tjänster i webbutiken.

Webbutiken och kontot är tjänster som tillhandahålls, ägs och kontrolleras av Prog-It Oy, ett aktiebolag som är registrerat i handelsregistret i Finland med momsregistreringsnummer FI0968844-6, med huvudsäte i Helsingfors, Finland, är momsregistrerat och har sitt huvudkontor på adressen Klubbekrigarvägen 3A, 00400 Helsingfors, Finland och med den allmänna e-postadressen support@prog-it.net (”företaget”) och/eller dess licenstagare, om sådana finns.

Dessa villkor gäller din (nedan benämnd som ”du”) användning av webbutiken och kontot. Du kan vara en representant för ett företag eller en koncern. Du samtycker till, bekräftar och medger att du lagligen binder ditt företag eller din koncern till dessa villkor.

Genom att klicka på ”[Godkänn villkor och bestämmelser]” i webbutiken i registreringsfasen av kontot eller din faktiska användning av webbutiken ger du uttryckligen ditt godkännande av dessa villkor och ingår ett bindande avtal, som dessa villkor är en väsentlig del av, mellan dig och företaget (”avtal”).

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT

Du medger att du förstår och godkänner dessa villkor.

2. TJÄNSTER OCH INKÖP

Företaget tillhandahåller tjänster i form av en webbaserad köptjänst som kan ändras då och då, för dig och andra användare av webbutiken som ni har tillgång till via ett konto (tillsammans ”tjänster”).

Genom att använda tjänsterna kan du göra inköp i webbutiken. Du når webbutiken här https://shop.prog-it.net/

Företaget strävar efter att tillhandahålla de produkter och tjänster som du ser i webbutiken. Företaget kan inte garantera att företaget alltid har alla de angivna produkterna och tjänsterna som finns i webbutiken. För den händelse att företaget inte skulle kunna leverera de produkter och/eller tjänster som köps kommer företaget till fullo att betala tillbaka pengarna motsvarande det pris du har betalat till företaget till dig eller leverera en ersättningsprodukt eller -tjänst som liknar den du har köpt.

3. AVGIFTER

Priserna i webbutiken är aktuella priser och kan ändras när som helst. Företaget är inte bundet av prisindikationer i webbutiken som köparen rimligen eller uppenbarligen måste förstå är felaktiga och som exempelvis har orsakats av tekniska problem i webbplattformen.

Priserna är exklusive lokala skatter och betalas i den valuta som anges i webbutiken.

Betalning kan göras med kreditkort, faktura eller på annat sätt enligt instruktioner i webbutiken. Om betalningen kräver kortutgivarens eller bankens granskning eller godkännande eller kreditkontroll måste granskningen eller godkännandet ske innan orderbekräftelsen skrivs ut. Företaget samarbetar med en auktoriserad leverantör av betalningslösningar (PSP; http://www.nets.eu/), som hanterar dina personuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, som utvecklats av kreditkortsföretag som VISA och MasterCard. Alla överföringar sker via SSL (Secure Sockets Layer) i krypterat format och all kortinformation och betalningsinformation skyddas och behandlas med hög säkerhet. Vid problem med betalningar kontakta PSP på support@nets.eu.

Du får endast tillbaka kostnader eller avgifter för produkter och/eller tjänster som du har köpt om det krävs enligt lag.

Företagets prislista för returer och dylika administrativa kostnader finns på https://www.prog-it.net/pricing/

4. LEVERANS

Företaget strävar efter att leverera din beställning så fort som möjligt. Normalt skickas beställningar av varor som finns i lager ut inom [1–3 arbetsdagar] från och med orderbekräftelsen och kan förväntas levereras till dig inom [fem till tio arbetsdagar]. Leveranstiderna är endast uppskattningar och leveranserna kan ta längre tid. Vid en försening av leveransen på över femton (15) arbetsdagar efter den beräknade leveranstiden som anges ovan har du rätt att annullera beställningen genom att meddela företaget skriftligen, varpå företaget, som den part som innehar hela ansvaret för förseningen, återbetalar det belopp du har betalat in. Om beställningen redan har skickats måste du först returnera varan till företaget innan återbetalning kan göras. Observera att kostnader för arbetstimmar som används för implementering, installation eller annat aldrig återbetalas. Fraktkostnaden specificeras i orderöversikten innan du skickar beställningen.

Företaget levererar för närvarande till EU/EES, Ryssland/CIT och/eller andra länder som anges i produktinformationen för webbutiken. Om du har frågor om huruvida företaget levererar till en viss destination, kontakta vår kundservice på support@prog-it.net

Observera att du själv står för tullformaliteter och skatter. Företaget kan inte betala eventuella tullavgifter eller skatter på grund av din order.

Du ombeds inspektera varorna efter leverans och meddela företaget omedelbart om eventuella avvikelser via e-post på adressen support@prog-it.net

Om du inte hämtar upp varorna vid leverans har företaget rätt att ta ut en avgift för att täcka våra kostnader för returfrakt och administration.

Alla köp är slutliga om inget annat gäller enligt gällande lag.

5. TREDJE PARTS TJÄNSTER

Via webbutiken kan du också få tillgång till tjänster som tillhandahålls av tredje part. Företaget tar inget ansvar för tredje parts tjänster eller produkter.

Du kan registrera FI-domäner genom att klicka på https://shop.prog-it.net/domain/ Villkoren och bestämmelserna för registrering av FI-domäner finns tillgängliga på tredje parts webbplats på adressen https://www.ficora.fi/

Du kan registrera FI-domäner genom att klicka på https://shop.prog-it.net/domain/ Villkoren och bestämmelserna för registrering av FI-domäner finns tillgängliga på tredje parts webbplats på adressen https://www.viestintavirasto.fi/sv/index.html

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbutiken och kontot liksom allt företagets material och informationen i det (”innehåll”) skyddas genom upphovsrätt och immateriella rättigheter, beroende på vilket som är aktuellt.

Den exklusiva äganderätten och namnet på innehållet och tjänsterna samt alla immateriella rättigheter till dessa innehas enbart av företaget eller dess licenstagare, i förekommande fall. Företaget kan vidare ändra och överföra nämnda immateriella rättigheter.

Företaget förbehåller sig alla rättigheter och du har inga rättigheter som inte uttryckligen anges i dessa villkor.

7. KAKOR, LOKALISERINGSUPPGIFTER OCH ANNAN INFORMATION

7.1 Kakor, lokaliseringsuppgifter och annan information i anslutning till användningen av tjänsterna

Du samtycker till och bekräftar att tjänsterna och kontot kräver användning av kakor och webbsignaler och att tjänsterna har inbyggda funktioner som i) analyserar, laddar ner och sparar information om tjänsterna och kontot och information som uppkommer genom att du använder dem och ii) registrerar din användning av tjänsterna och kontot genom att använda olika nätverksanslutningar (”information”). Sådan information innefattar: [1) lokaliseringsuppgifter och personuppgifter och i vissa fall skiftlägeskänsliga personuppgifter som angetts av dig i samband med användningen av tjänsterna, 2) all information som uppkommer av eller i samband med att du använder tjänsterna och kontot, inbegripet men inte begränsat till inköp och bläddring i webbutiken.

Genom att godkänna dessa villkor ger du företaget exklusiv och överförbar royaltyfri rätt och licens till i) att få tillgång till ii) att spara och kopiera, iii) att analysera, iv) att skicka eller överföra v) att överlåta, vi) att sälja, vii) att licensiera och underlicensiera samt viii) att ändra och modifiera informationen och ix) att, via en metod för direktmarknadsföring och ett medium som väljs separat, skicka dig reklammeddelanden på ett sätt som bestäms av företaget under avtalets löptid. Denna användning av dina uppgifter kan endast ske i enlighet med godkännandet.

Företaget har också rätt att använda och utnyttja dina uppgifter för teknisk och kommersiell utveckling av tjänsterna och andra produkter och tjänster samt att åtgärda och reparera eventuella fel i tjänsterna. I vissa fall kan företaget be om din tillåtelse att spela in ett samtal eller telefonsamtal med supporten av tekniska skäl. I sådana fall meddelar vi dig och all den insamlade informationen används i enlighet med företagets sekretesspolicy.

Du samtycker till och bekräftar att dina uppgifter även överförs utanför EES i ovan nämnda syften.

Om du nekar till att tillhandahålla den erforderliga informationen till företaget eller återkallar ditt samtycke enligt avsnitt 7.1 kan företaget inte tillhandahålla tjänsterna till dig och har rätt att häva avtalet omedelbart.

8. ÖVERVAKNING

Du är medveten om att företaget enligt eget gottfinnande övervakar, filtrerar och ändrar informationen på grund av gällande lagar och att företaget enligt eget gottfinnande tar bort och blockerar information som står i strid med gällande lag (som exempelvis data eller information som äventyrar informationssäkerheten).

Vidare är du medveten om att företaget kan bli ombett eller skyldigt att övervaka, filtrera och ändra informationen och ditt innehåll av en behörig statlig myndighet. Företaget förbehåller sig rätten att alltid avslöja information som är nödvändig för att uppfylla lagar, bestämmelser eller en begäran från en statlig tjänsteman om att redigera, neka publicering av eller ta bort information eller material, helt eller delvis, som efter företagets eget gottfinnande överträder dessa villkor.

9. INFORMATIONSSÄKERHET

Vid insamling, behandling och överföring av personuppgifter eller andra uppgifter som är skyddade enligt dataskyddslagstiftningen följer företaget gällande lagar och bestämmelser samt dessa villkor.

Du samtycker till och bekräftar att överföring av data till och från tjänsterna kan läsas eller avlyssnas av andra eftersom internet är utsatt för hot mot informationssäkerheten. Du är medveten om att det inte genom att du överlämnar information till företaget uppstår något konfidentiellt eller fiduciariskt förhållande eller förhållande som är underförstått i avtalet eller något annat förhållande mellan dig och företaget annat än det som anges i avtalet.

10. DITT ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD OCH KONTO

Tjänsterna kräver registrering och upprättande av ett konto med ett användarnamn och ett lösenord för att verifiera din aktivitet och dina handlingar i tjänsterna.

Du samtycker till och bekräftar att företaget kan neka dig tillgång till kontot och upphöra med att tillhandahålla tjänsterna till dig utan ansvar eller förvarning om företaget har anledning att misstänka att ditt innehåll eller dina handlingar som utförs genom användning av kontot är olagliga eller på annat sätt inte uppfyller avtalet.

Du samtycker till och bekräftar att det är ditt ansvar att hålla ditt användarnamn och lösenord strikt konfidentiella och att du inte får avslöja ditt användarnamn och/eller lösenord eller på annat sätt ge någon annan tillgång till ditt konto. Du samtycker även till och bekräftar att ditt lösenord uppfyller de allmänna kraven på informationssäkerhet som ett bra lösenord bör göra och att tredje part inte kan gissa sig till det. Du förbinder dig att byta lösenord med jämna mellanrum och minst sex gånger om året samt på företagets begäran.

Företaget kan erbjuda applikationer från tredje part som tillval (exempelvis Google Authenticator) utöver ditt användarnamn och lösenord. Säkerheten för en sådan produkt ligger helt på tredje parts ansvar och tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Företaget tar inget som helst ansvar för den typen av verktyg som du väljer ska vara kopplade till ditt konto.

11. ANVÄNDNING SOM ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN

Det är uttryckligen förbjudet att ladda upp eller behandla följande sorters information eller data i tjänsterna. Du förbinder dig att omedelbart underrätta företaget om du får några av följande sorters information eller data.

(i) Olaglig, hotfull, oegentlig, kränkande, nedsättande, obscen, vulgär, stötande, pornografisk, hädande, sexuellt explicit eller oanständig information eller data

(ii) Information eller data som utgör eller uppmuntrar till ett beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strida mot lagen

(iii) Information eller data som kränker, plagierar eller gör intrång på tredje parts rättigheter, inbegripet utan begränsning, upphovsrätt, varumärke, patent, rätt till integritet eller publicitet eller annan äganderätt

(iv) Information eller data som innehåller datavirus eller andra skadliga komponenter eller material.

Vidare förbinder du dig att se till att det material som anges ovan i detta avsnitt 11 tas bort i enlighet med företagets eller den behöriga myndighetens instruktioner enbart på grund av tjänsternas integritet och kvalitet.

12. DINA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

Du garanterar att du inte via tjänsterna laddar upp, lägger upp, överför, överlåter eller distribuerar eller på annat sätt publicerar material, inbegripet med inte begränsat till, ditt eget innehåll, som:

(i) begränsar eller förhindrar andra användare att använda tjänsterna

(i) är olagligt, hotfullt, oegentligt, kränkande, nedsättande, obscent, vulgärt, stötande, pornografiskt, hädande, sexuellt explicit eller oanständigt

(ii) utgör eller uppmuntrar till ett beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strida mot lagen

(iii) kränker, plagierar eller gör intrång på tredje parts rättigheter, inbegripet utan begränsning, upphovsrätt, varumärke, patent, rätt till integritet eller publicitet eller annan äganderätt

(v) innehåller datavirus eller annan skadlig kod.

Vidare garanterar du att:

(i) all information som läggs upp av dig via tjänsterna rörande din identitet är sanna, korrekta och kompletta och att du har fullständig rätt att ingå avtalet

(ii) din användning av tjänsterna inte lägger belastar dem på ett orimligt sätt genom begäran om kommunikation med tjänsterna, inbegripet men inte begränsat till, DDoS-attacker, eller på annat sätt orsakar avbrott eller störningar i tjänsterna.

(iii) Du efterlever vidare till fullo kraven i avtalet och

(iv) du är ansvarig för din maskinvara och programvara, inbegripet men inte begränsat till, skydd mot virus och andra skadliga material eller komponenter.

Du är ansvarig för eventuella skador som åsamkas företaget och som uppkommer till följd av eller i samband med brott mot utfästelserna och garantierna i detta avsnitt 12 i så stor omfattning som medges enligt gällande lag.

13. ÄNDRINGAR I TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET

Företaget kan när som helst ändra, skjuta upp eller upphöra med tjänsterna eller någon del av dem, inbegripet tillgängligheten för tjänsterna eller innehåll i dem. Företaget kan också införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din tillgång till delar av tjänsterna eller tjänsterna i sin helhet utan meddelande eller ansvar i den omfattning som medges enligt gällande lag.

Tjänsterna som du har betalat för förblir tillgängliga för dig i enligt med företagets dokumentation som finns tillgänglig i webbutiken så länge som du betalar de gällande avgifterna enligt företagets aktuella prislista. Företaget kan ändra dokumentationen med [två månaders] förvarning.

Företaget kan efter eget gottfinnande införa tekniska och andra förbättringar och ändringar i de tekniska kraven för användningen av tjänsterna utan ditt medgivande. Du är medveten om och förstår att sådana förbättringar eller ändringar kan kräva ändringar i dina programvaror och/eller maskinvaror. Du har ingen rätt till ersättning för eventuella störningar i eller bristande tillgänglighet för tjänsterna på grund av sådana förbättringar och ändringar i den omfattning som är tillåtet enligt gällande lag.

Tjänsterna och/eller innehållet innehåller länkar till andra webbplatser som företaget har valt ut efter eget gottfinnande. Sådana länkar till tredje parts webbplatser, som administreras av tredje part, utgör inte en rekommendation från företagets sida av tredje parts resurser eller innehåll.

14. AVTALETS LÖPTID OCH UPPHÄVANDE

Avtalet är giltigt tillsvidare och kan upphävas av företaget eller av dig med en månads varsel skriftligen eller via e-post.

Företaget har rätt av häva avtalet med omedelbar verkan om du har dragit tillbaka något av dina medgivanden som anges i avtalet.

Du eller företaget kan häva avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligt har brutit mot avtalet.

Vid upphävande av avtalet upphör och avslutas automatiskt alla rättigheter och licenser som du beviljats utan särskilt meddelande om detta.

Vid upphävande av avtalet fortsätter avsnitt 5 att gälla.

Efter upphävande av avtalet fortsätter informationen att finnas hos företaget i anonym form, för att göra det möjligt för företaget att vidareutveckla sina tjänster.

15. INGA GARANTIER

I den omfattning som lagen medger garanterar eller rekommenderar inte företaget att råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas eller sprids via tjänsterna är korrekt, genomförbar eller patenterbar eller kan skyddas eller att man kan behålla skyddet av dessa. Du samtycker till och bekräftar att du förlitar dig på eventuella åsikter, råd, uttalanden eller information helt på egen risk. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, korrigera eventuella fel eller brister någon del av tjänsterna.

I DEN OMFATTNING SOM LAGEN MEDGER TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA, INBEGRIPET ALLT INNEHÅLL, ALLA APPLIKATIONER, ALL PROGRAMVARA, ALLA FUNKTIONER, ALLT MATERIAL OCH ALL INFORMATION SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ ELLER SOM MAN FÅR TILLTRÄDE TILL VIA TJÄNSTERNA ”SOM DE ÄR”. I DEN OMFATTNING SOM LAGEN MEDGER GER FÖRETAGET INGA SOM HELST GARANTIER FÖR, INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET, INNEHÅLLET ELLER MATERIALET, INFORMATIONEN OCH FUNKTIONERNA SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA AV DE TJÄNSTER SOM ANVÄNDS ELLER SOM MAN FÅR TILLGÅNG TILL VIA TJÄNSTERNA, FÖR PRODUKTER ELLER TJÄNSTER ELLER HYPERTEXTLÄNKAR TILL TREDJE PART, NÅGRA ÅTGÄRDER FRÅN TREDJE PARTS SIDA I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER FÖR EVENTUELLA BROTT MOT INFORMATIONSSÄKERHETEN I ANSLUTNING TILL ÖVERFÖRING AV KÄNSLIG INFORMATION VIA TJÄNSTERNA ELLER EN LÄNKAD WEBBPLATS.

VIDARE FRISKRIVER SIG FÖRETAGET, I DEN OMFATTNING SOM LAGEN MEDGER, FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET ELLER INNEHÅLLET I DEM ÄR UTAN AVBROTT ELLER FELFRIA.

16. ANSVARSBEGRÄNSNING

OM INGET ANNAT GÄLLER ENLIGT GÄLLANDE LAG KAN FÖRETAGET INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR I SYFTE ATT AVSKRÄCKA SOM KAN ÅSAMKAS DIG. DETTA INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV INTÄKTER (DIREKT ELLER INDIREKT), FÖRLUST AV GOODWILL ELLER RYKTE, FÖRLUST AV DATA, KOSTNAD FÖR ATT TÄCKA INKÖP, SKADA PÅ VAROR ELLER TJÄNSTER ELLER ANDRA IMMATERIELLA SKADOR, ÄVEN OM FÖRETAGET HAR INFORMERATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT BORDE HA VARIT MEDVETET OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR.

Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte om den skada som orsakats av dig beror på avsiktlig underlåtenhet eller grov oaktsamhet från företagets sida.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

AVTALET UNDERKASTAS OCH TOLKAS I ENLIGHET MED FINSK RÄTT, UTAN HÄNSYN TILL LAGVALSREGLER. RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER ELLER TALAN SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL DETTA AVTAL ÄR UNDERKASTAD TINGSRÄTTEN I FINLANDS EXKLUSIVA JURISDIKTION.

18. ANDRA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Dessa villkor och bestämmelser utgör hela avtalet mellan företaget och dig i anslutning till användningen av tjänsterna och informationen från din sida. Om en behörig domstol av någon anledning finner att någon bestämmelse i avtalet, eller en del av den, inte är tillämplig gäller bestämmelsen i den omfattning lagen tillåter och påverkar avsikten med avtalet, och den återstående delen av avtalet fortsätter att gälla till fullo och i sin helhet.

Detta avtal får inte överföras av dig utan föregående skriftligt medgivande från företagets sida. Företaget får överföra avtalet utan ditt medgivande i samband med försäljning av företaget eller dess verksamhet eller en del av det.

Innehavare av immateriella rättigheter som vill att deras material ska tas bort från webbutiken ska kontakta oss på den adress som anges i avsnitt 1 ovan.

 Den tillsynsmyndighet som övervakar företagets verksamhet är Konkurrens- och konsumentverket i Finland, som har följande kontaktuppgifter:

Konkurrens-och konsumentverket,
Postadress: PB 5, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Broholmsgatan 12 A, 00530 Helsingfors.
tfn + 358 29 505 3320