Supporttjänster

Vi vill försäkra oss om att våra kunder drar maximal nytta av sina system och applikationer. Därför erbjuder vi inte enbart supportbesök på plats åt våra kunder utan även regelbunden kontakt och rapporter.

Ingå avtal med oss så har du en expert som alltid står till tjänst. Ingå ett serviceavtal så vet du alltid vem du ska vända dig till!

Kontakta oss för mer information.  Tillsammans kan vi skräddarsy ett paket som uppfyller dina krav!