Supporttjänster

Har ditt företag sett till att användarna får rätt sorts hjälp?

Användningen av informationsteknik är produktiv och bekväm när utrustningen fungerar felfritt. Vi på Prog-It vill försäkra oss om att våra kunder drar full nytta av sina system och applikationer. Vi är nära användarna. Enligt våra undersökningar behöver företagsanvändare support för användning av en datateknisk enhet i genomsnitt en gång i månaden. Den nuvarande
supportmodellen är en kombination av problemlösning på distans och underhåll på plats.
På moderna kontor ingår, förutom molntjänster, ofta även ett antal egna servrar i IT-lösningen. Serverprogram uppdateras och kräver även underhåll.
Hur har ert företag gjort för att säkerställa att de fysiska och virtuella servrarna fortsätter att fungera som de ska? Många akuta problemsituationer för användarna skulle kunna förebyggas redan på förhand.

Ingå avtal med oss så har du en expert som alltid står till tjänst. Ingå ett serviceavtal så vet du alltid vem du ska vända dig till!
Därför erbjuder vi inte enbart supportbesök på plats åt våra kunder utan även regelbunden kontakt och rapporter.

Fördelar för dig:
• Det är enkelt att budgetera kostnaderna månadsvis i förhand.
• En särskilt utsedd expert ansvarar för att IT-systemet fortsätter att fungera.
• Vi följer utvecklingen och trender i hela branschen åt dig.

Exempel på innehållet i vårt supportserviceavtal:
• Konsulter håller ett utvecklingssamtal med er minst fyra gånger om året (ICT-teamet) då ni går igenom målen för, kvaliteten på och utvecklingen för verksamheten. Man kan även ansluta ett styrkort till tjänsten.
• Arbetsledningen gör upp en tidsplan, kommer överens om brådskande besök, rapporterar och håller kontakt varje månad.
• Vi följer upp hur nöjda användarna är med IT-tekniken på hela företaget genom regelbundna kundenkäter och återkoppling på specifika arbeten.
• Närsupport på plats varje månad, exempelvis i 4 timmar.
• ICT Manager-tjänst med utvecklingssamtal 4 gånger om året, cirka två timmar per gång. (För mer ingående information om innehållet, se produktbeskrivningen av ICT Manager-tjänsten).
• Med hjälp av registrering kan du föra supportförfrågningar vidare och ge service i realtid.
• Fjärrsupporttjänst, rättigheter för personalen att ringa företagets Help Desktjänst.

Kontakta oss för mer information.  Tillsammans kan vi skräddarsy ett paket som uppfyller dina krav!