SEALIFE IT-LÖSNING

Mikko RiistamaSEA LIFE Helsingfors förväntar sig skräddarsydda lösningar och flexibla supporttjänster från sin IT-partner.

SEA LIFE är ett polulärt besöksmål i Alphyddan i Helsingfors med över 200 000 besökare årligen. Ur Sealifes besökares synvinkel och för att deras upplevelse ska bli lyckad är IT-tjänsterna inte avgörande. Men för att den dagliga verksamheten inom den organisation som ligger bakom ska fungera smidigt kvävs det utrustning, system och ett tillförlitligt nätverk som stödjer veksamheten på rätt sätt.

SEA LIFE Helsingfors samarbetspartner Prog-It ansvarar för supporttjänsterna för, underhållet samt uppdateringarna av IT-infrastrukturen.

”Prog-It har gett oss all den service vi behöver kostnadseffektivt och i rätt tid. Vad annars kan man önska – vi är nöjda!”

Mikko Riistama, verkställande direktör
SEA LIFE Helsingfors