Read also

UTDRAG UR REGISTER ÖVER PERSONUPPGIFTER OCH KUNDUPPGIFTER

1. KONTROLLERAS AV

Prog-It Oy (Fo-nummer 0968844-6) (”PG”)
Klubbekrigarvägen 3A
00400 Helsingfors, Finland
e-post: support@prog-it.net

2. ANSVARIG PERSON

Chef för sekretessregister
Jani Lillberg
vd
c/o Prog-It Oy
Klubbekrigarvägen 3A, 00400 Helsingfors, Finland
e-post: jani.lillberg@prog-it.net

3. NAMN PÅ REGISTER

PG WEBBSHOP KUNDUPPGIFTSREGISTER

4. SYFTE MED HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 1. Tillhandahålla den tjänst som PG:s kunder har beslutat sig för att beställa från PG.
 2. Göra det möjligt att fullgöra skyldigheterna och rättigheterna enligt avtalen mellan PG och kunden (”avtal”).
 3. Göra det möjligt för PG och PG:s företagspartner (enligt det som anges i avtalen mellan PG och dessa företagspartner (”partner”) att fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lagar och regler.
 4. Göra det möjligt att använda PG:s kunddatabaser för marknadsföring och direktmarknadsföring av PG:s varor och tjänster.
 5. [Göra det möjligt att använda partnernas kunddatabaser för marknadsföring och direktmarknadsföring av PG:s varor och tjänster].
 6. Göra det möjligt för partnerna att hantera personuppgifter för de andra syften som anges i avtalet än underavsnitten (c) och (e) ovan.
 7. Göra det möjligt att utveckla och felsöka PG:s varor och tjänster.
 8. Göra det möjligt för PG:s kunder att kommunicera om PG:s tjänster med varandra.
 9. Möjliggöra utbyte av information mellan PG, partnerna och kunden enligt det som specificeras i avtalet.
 10. Göra det möjligt för PG och partnerna att kommunicera med varandra i enlighet med avtalet.

PG kommer endast att hantera personuppgifterna så länge som det finns ett giltigt avtal mellan PG och kunden om att PG tillhandahåller tjänster till kunden. PG har ingen skyldighet, såvida det inte är obligatoriskt enligt finsk lag, att lagra eller arkivera personuppgifter.

5. INNEHÅLL I REGISTER

Enligt överenskommelse i avtalet omfattas vissa av uppgifterna av ett krav på kundens medgivande och kan endast behandlas om kunden väljer att avslöja dessa uppgifter.

PG kan behandla följande uppgifter:

5.1. Personuppgifter

 • Förnamn och efternamn på kundens representant
 • Lösenord och användarnamn tillhörande kundens representant
 • Kundens gatuadress och adressuppgifter
 • Information om kundens IP-adress
 • Kundens e-postadress
 • [Kundens adresser till sociala medier, som exempelvis IM-adress eller Facebook-UID]
 • Mobiltelefonnummer till kundens representant
 • Ålder och kön på kundens representant
 • [Information om kundens geografiska läge]
 • Typ och modell på kundens representants mobiltelefon liksom IMEI eller annan liknande kod
 • Syftet med användningen av PG:s varor och tjänster
 • Kundens representants främsta geografiskt område för användning av PG:s varor och tjänster
 • Kundens representants föredragna partner för användning av PG:s varor och tjänster
 • Kundens representants historiska information och aktivitetsloggar rörande användning av PG:s varor och tjänster
 • Information om godkännande av olika avtal med PG, som exempelvis avtalet
 • Information om abonnemang på PG:s olika e-postlistor, abonnemang och flöden

5.2. Kunduppgifter som enbart kommer från kundens representant genom användning av PG-tjänsten

 • Information om användningsfrekvens, användningsperiod och tidpunkt för användning
 • Information om media, tredje parts tjänster och enheter med skärmar som används för att få tillgång till PG-tjänsten
 • Information om föredragna produkter och varumärken, popularitet och köpfrekvens
 • Information om föredragna partner
 • Korrigeringar och revideringar av samt meddelanden om och återkoppling på innehåll från tredje parts innehåll

5.3. Lokaliseringsuppgifter

Kundens representant kan välja att avslöja sin geografiska plats

6. VANLIGA KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

 1. Direkta förfrågningar från kundens representant.
 2. Informationen som tillhandahålls eller skapas av kunden genom användning av PG:s produkter eller tjänster
 3. Partners register över följande ämnen: teknisk information, marknadsföring och försäljning

7. RVANLIGA MOTTAGARE AV UPPGIFTER

 1. Personuppgifter kan överföras till PG eller ett företag inom PG-koncernen eller till de partner som anges här på www.prog-it.net i de syften som anges i avsnitt 4 ovan.
 2. Personuppgifter kan också överföras till andra kunder som använder PG:s tjänster som kundens representant har accepterat att dela personuppgifter med.
 3. De typer av personuppgifter som kan överföras är de som anges i avsnitt 5 ovan.
 4. Personuppgifter får överföras om så krävs enligt gällande lag.

8. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EES

Personuppgifter får endast överföras till länder utanför EES i de syften som beskrivs ovan om kunden använder PG-tjänsten i ett land utanför EES.

9. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Följande metoder används för att skydda personuppgifterna.

 1. Endast ett begränsat antal namngivna personer inom PG har tillgång till registret.
 2. Mekaniska och elektriska lås och andra inbrottssäkra anordningar och system i PG:s lokaler.
 3. Elektriska säkerhetssystem i PG:s och andra tjänsteleverantörers lokaler och maskinvara.
 4. Brandväggen, spionprogrammen och systemen för skräppostfiltrering i PG:s kommunikationsnätverk samt andra program- och maskinvaror som värnar om kommunikationsnätverkens säkerhet.
 5. PG:s personals yrkeskunskaper och metoder för att fortsätta driva verksamheten på ett sätt som garanterar informationssäkerheten.
 6. Sporadiska säkerhetskontroller av tredje part inom PG.
 7. De data som överförs inom PG:s tjänst är i krypterad form.

10. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

För att åberopa följande rättigheter ber vi kundernas representanter att kontakta den ansvariga personen:

Kunden har enligt lag rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att begära att PG, om nödvändigt, korrigerar, tar bort eller kompletterar personuppgifterna.

Kunden har också rätt att när som helst dra tillbaka sitt medgivande om direktmarknadsföring, varvid kunden inte längre kan använda PG:s tjänster.