MOLNTJÄNSTER

Molnet

Det är tryggt och bekvämt att outsourca till oss. Vårt moln finns här i Sverige och vi erbjuder fullservice såsom uppgraderingar, licenser, backups och säkerhetspatchar.

Det finns flera anledningar att välja oss!

Förutsägbar, låg kostnad – betala enbart för den kapacitet ni behöver och använder. Inga överraskningar såsom dolda avgifter!

Flexibelt och enkelt – När era förutsättningar ändras kan ni lätt anpassa prestandan (lagring, processorkraft och minne)

Snabbt och snällt mot naturen – datorhallarnas fiberanslutningar är redundanta och vi använder miljö-certifierad el.

Funderar du fortfarande över att ha datacenter lokalt eller är du mer intresserad av molntjänster? Om du funderar över datakommunikation så hittar du det också här. Genom att bläddra nedåt får du ytterligare information om vad vi erbjuder i många olika former.

Drifttjänster

Vi är en äkta nordisk aktör och samtidigt lokala och nära kunden. På kartan här bredvid ser du den geografiska placeringen för våra datacenter. Av säkerhetsskäl kan vi inte ge den exakta placeringen, men här kan du i alla fall se vilket datacenter som ligger närmast dig.

Vi kallar ofta våra drifttjänster ”Tjänster som erbjuds över nätet”. Dessa tjänster är indelade i två alternativ med olika namn: ”Värdtjänst” och ”Kapacitetstjänst”.

Värdtjänsten (även det engelska uttrycket hosting används) handlar om att tillhandahålla en plats för placering av datateknisk utrustning som kunden själv äger. Måttenheten som används i värdtjänsterna är den inom industrin kända Unit (EIA 310-D, IEC 60297 och DIN 41494 SC48D). Ett rack har en höjd på 44,45 mm (1,75 tum). Unit har använts som debiteringsgrund i tjänsten. Debiteringsgrunden Unit uppfylls om utrymmets djup fylls på något ställe.

I kapacitetstjänsten är den utrustning som används leverantörens egendom och kunden får tillgång till en viss kapacitet av utrustningen och vissa tjänster. En stor fördel med kapacitetstjänsten är att kunden på ett flexibelt sätt får tillgång till lämplig mängd kapacitet varje månad. Kapaciteten är reserverad för kundens användning och till skillnad från exempelvis de tjänster som Microsoft erbjuder mäts inte beräkningstiden eller mängden data.

I båda produkterna ingår som en viktig del följande valfria produkter:

 • Uppkoppling till det offentliga nätverket (Internet) för kund- och intressegrupper samt datacentertjänster som en teknisk förbindelseprodukt.
 • Energi och säkrad elförsörjning.
 • Underhåll av miljön som exempelvis lokaler, säkerhet, nedkylning och tillgänglighetskontroll.

Kapacitetstjänst

Med kapacitetstjänst avses en virtuellt delad miljö där kundernas dataprogram är åtskilda i egna block och programmen som körs med servrar är dedikerade på operativsystemnivå. Leverantören ser till att serverkapaciteten är tillräckligt hög och att plattformen är aktuell samt står för alla viktiga delkomponenter i anslutning till den fysiska utrustning som krävs för att tjänsten ska fungera. Inom kapacitetstjänsterna tillhandahålls många olika kringtjänster, som lagringsutrymme på olika nivåer (tier 1, tier 2 och databasanvändning). Det finns flera nivåer, och i mätningen av dem används i regel iOS, men vi hjälper kunderna att välja rätt lagringsutrymme efter behov. Till den som är tekniskt intresserad kan vi säga att vi använder SAN, iSCSI och UNC.

Nedan följer ett exempel på de produkter man kan välja i kapacitetstjänsten:

 • RAM-kapacitet: 2, 4, 16
 • Antal processorkärnor: 1–2
 • Diskkapacitet: 100M, 200M, 500M, 1T
 • Brandväggstjänst: WatchGuard
 • Feltolerans: HA (High Availability), antingen aktiv eller passiv
 • Säkerhetskopiering av data: PGCentral BackUp Manager
 • Tillgänglighet: SLA (Service Level Agreement)
 • Övervakning och hantering: PGCentral Alert

Vi erbjuder våra kunder olika alternativ inom hyrd licensiering via licensieringsmodellen Microsoft SPLA eller så kan kunden vid behov även använda egna licenser.

Datakommunikationsförbindelser

Leverantörens datakommunikationsförbindelser är produkter från en så kallad virtuell operatör och fokuserar enbart på fasta datakommunikationsförbindelser för företag, inte på exempelvis taligenkänningsprodukter. Förbindelserna skapas med många olika tekniker. Leverantörerna är i regel ägarna av de lokala förbindelserna. Vi söker även aktivt efter nya verksamhetsmodeller och är beredda att förhandla med företagets befintliga leverantör om den nya lösningen i ett så tidigt skede som möjligt.

Nedan anges de vanligaste förbindelseprodukterna som används.

 • Förbindelse via datacenter
 • Förbindelser mellan verksamhetsställen
 • Huvudförbindelse, internet

Vi erbjuder även följande mervärdestjänster:

 • Fjärranslutningsprodukter
 • Reservförbindelseprodukter
 • Terminal och tjänst för hyrutrustning
 • Adressböcker och hantering av dessa (För närmare information se undersidan om våra domäntjänster https://www.prog-it.se/DNS/)

Om du vill ha ytterligare information om dataanslutningar berättar vi gärna mer hur och om vilka lösningar vi erbjuder. För tekniskt kunniga kan vi också nämna att vi även stödjer IPv6-adresser och att vi är medlemmar i Autonomous System (AS) och Ripe.

Molntjänster

Funderar du på att överföra e-posten till molnet, Microsoft O365 eller Azure eller funderar över en jämförelse mellan Google och någon annan aktör (exempelvis Yandex)? Om du är intresserad av molntjänster men inte vet hur du ska komma igång, kontakta oss så berättar vi mer! Via våra konsulttjänster hjälper vi dig gärna att hitta en lösning som passar dig.

Syftet är inte att gå igenom lösningar från olika leverantörer på den här sidan. Om du vill läsa mer om våra tekniskt kunniga medarbetares tankar rekommenderar vi följande artikel i Smart Jobb-bloggen: https://www.prog-it.se/smartjobb/kontorsarbetarens-molnverktygspaket/

Jämförelse

I tabellen nedan hittar du en jämförelse mellan olika produkter.

Enhet Exempel
Hosting Rackutrymme Rackutrymme
Kapacitet PaaS Server
Applikationstjänst SaaS Programvara
Plattformstjänst IaaS Dedikerad

Kontakta oss för mer information.  Tillsammans kan vi skräddarsy ett paket som uppfyller dina krav!