EFFEKTIVISERAR INFORMATIONSDELNING OCH FÖRBÄTTRAR KUNDSERVICE

puhekuplat
När du skaffar ett effektivt kommunikations-, händelsehanterings- och rapporteringssystem från en och samma leverantör sparar du in betydligt på kostnaderna och ökar produktiviteten rejält. Med hjälp av Mark5 från Prog-IT förenklar du kommunikations- och informationsdelningsprocesserna till gagn för ditt företag och dina kunder. Mark5 är en modulär programvara som passar ditt företag direkt, men som också är flexibel. När din verksamhet växer och utvecklas och kommunikationsbehoven ökar väljer du bara de tilläggsmoduler du behöver och kan börja använda dem snabbt.

Snabbt, enkelt och mångsidigt

Med både Mark5:s bas- och tilläggsmodulversion administrerar du företagets interna e-post samt kommunikationen till kunder och samarbetspartner på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Genom att göra det enkelt att gå ut med information till olika grupper syns resultaten omedelbart både internt och externt.

Fördelar för dig:

  • Effektivare kundservice av högre kvalitet
  • Effektiviserad intern kommunikation
  • Enklare arbetsrutiner och uppföljning

Mark5 och tilläggsmoduler

Mark5 och tilläggsmoduler

Tilläggsmodulerna i programvaran möjliggör ett snabbt och effektivt sätt att kommunicera

med kunder och mellan flera olika samtidiga användare, även med mobila enheter.

Communications

  • Användarvänlig dokumentationshantering och uppföljning av uppdateringar av innehåll.

Messaging

Kommunikation i realtid utan vidarebefordran garanterar en effektiv förmedling

av meddelanden, individuella referensnummer för varje meddelande och meddelandekedja.

Contact Directory

Delad sökfunktion för företag med sök- och redigeringsfunktioner som är enkla att använda och

kan integreras med Exchange.

Time & Task

Företagets, enhetens och enskilda medarbetares tidshantering i en och samma vy, kan även integreras med Exchange-kalendrar.

Mobility Access Module

Möjlighet att läsa och kommentera meddelandekedjor mobilt.

Whiteboard

Grupparbete i realtid. Chattfunktion mellan alla teammedlemmar, flexibel hantering av filer mellan medlemmarna, möjlighet att spara och skriva ut innehåll på tavlan.

Exchange

Ger en snabb och tillförlitlig koppling mellan Exchange och Mark5, synkroniseras med kalender- och kontaktuppgifterna.

Kontakta oss för mer information.  Tillsammans kan vi skräddarsy ett paket som uppfyller dina krav!