Konsulttjänster

Mappningstjänster

Lever din IT-miljö upp till ditt företags nuvarande och framtida krav? När var senaste gången det gjordes en inventering av ditt företags IT-tillgångar?

En uppdaterad programvaru- och maskinvarumiljö är av central betydelse för att företaget ska vara konkurrenskraftigt. Vi kartlägger din IT-miljö i syfte att identifiera onödiga IT-kostnader och ger förslag på förbättringar.

Projekthanteringstjänster

Introduktion av nya informationstekniker eller en uppdatering av de befintliga teknikerna är projekt som måste utföras rätt första gången. När du arbetar med oss genomförs projekten enligt tidtabellen och resultatet är precis det vi kommit överens om. Våra tjänster minskar eller eliminerar driftavbrott och andra fel så att du kan fokusera på att driva din verksamhet under projektet.

Kontakta oss för mer information.  Tillsammans kan vi skräddarsy ett paket som uppfyller dina krav!