IT-SUPPORT

Vår kundtjänst står alltid redo att hjälpa dig med akuta frågor. Men vi arbetar också proaktivt, och hjälper dig planera inför framtiden gällande utvecklingen av din verksamhet:

Användning av informationsteknik är produktiv och bekväm när utrustningen fungerar felfritt. På moderna kontor ingår, förutom molntjänster, ofta även ett antal egna servrar i IT-lösningen. Serverprogram uppdateras och kräver underhåll. Många akuta problemsituationer för användarna skulle kunna förebyggas redan på förhand.

Hur har ert företag gjort för att säkerställa att de fysiska och virtuella servrarna fortsätter att fungera som de ska? Vi på Prog-It vill försäkra oss om att våra kunder drar full nytta av sina system och applikationer. Enligt våra undersökningar behöver företagsanvändare support för användning av en datateknisk enhet i genomsnitt en gång i månaden.

Ingå ett serviceavtal med oss så har du en expert som alltid står till tjänst!

Vi erbjuder inte enbart supportbesök på plats åt våra kunder utan även regelbunden kontakt och rapporter.

Fördelar för dig:

  • Det är enkelt att budgetera kostnaderna månadsvis i förhand.
  • En särskilt utsedd expert ansvarar för att IT-systemet fortsätter att fungera.
  • Vi följer utvecklingen och trender i hela branschen åt dig.

Exempel på innehållet i vårt supportserviceavtal:

  • Konsulter håller ett utvecklingssamtal med dig minst fyra gånger om året (ICT-teamet) då ni går igenom målen för, kvaliteten på och utvecklingen för verksamheten. Man kan även ansluta ett styrkort till tjänsten.
  • Arbetsledningen gör upp en tidsplan, kommer överens om brådskande besök, rapporterar och håller kontakt varje månad.
  • Vi följer upp hur nöjda ni som användare är med IT-tekniken på hela företaget genom regelbundna kundenkäter och återkoppling på specifika arbeten.
  • Närsupport på plats varje månad, exempelvis i 4 timmar.
  • ICT Manager-tjänst med utvecklingssamtal 4 gånger om året, cirka två timmar per gång. (För mer ingående information om innehållet, se produktbeskrivningen av ICT Manager-tjänsten).
  • Med hjälp av registrering kan du föra supportförfrågningar vidare och ge service i realtid.
  • Fjärrsupporttjänst: rättigheter för personalen att ringa företagets Help Desk-tjänst.

Har du frågor gällande ditt avtal, eller vad vi kan hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information.  Tillsammans kan vi skräddarsy ett paket som uppfyller dina krav!