IT-KONSULT

Outsourcing

Du väljer själv om du vill placera hela eller delar av din IT-funktion hos oss på Prog-It.

Vi stöttar dig och bistår med rätt teknik, kompetens och kapacitet. Kostnaden är förutsägbar och låg – du betalar bra för den kapacitet du behöver! Det är enkelt att anpassa kapaciteten när ditt system växer.

En uppdaterad programvaru- och maskinvarumiljö är av central betydelse för att företaget ska vara konkurrenskraftigt. Vi kartlägger din IT-miljö i syfte att identifiera onödiga IT-kostnader och ger förslag på förbättringar.

Outsourcing handlar inte bara om fokus på den egna kärnverksamheten. Det handlar också om att skapa nya värden och tillväxt över tid.

Faktum är att praktiskt taget alla företag idag använder någon form av outsourcing inom IT. Den utvecklingen drivs till stor del på av kraven att snabbt kunna ställa om sin verksamhet och inte gå miste om nya affärsmöjligheter. Men det får samtidigt inte ske på bekostnad av säker och stabil tillgång till IT-lösningarna. Därför låter företag ofta en extern aktör ta ansvar för en eller flera uppgifter, både för att möta komplexa behov och krav inom IT och för att kunna fokusera mer på den egna verksamheten.

Outsourcing är också relevant för nästan alla verksamheter, oavsett storlek. Mindre företag väljer i dag ofta att redan från början köpa all IT-funktionalitet som en tjänst via nätet. Det sänker investeringströskeln och binder heller inte resurser för teknikförvaltning. Större företag outsourcar ofta IT-funktioner utifrån en definierad sourcingstrategi för vad som ska göras internt respektive externt. Målet är att få en mer behovsstyrd och enkel tillgång till IT-leveranser samtidigt som de vill eliminera mycket av komplexiteten och sårbarheten som annars följer med detta. Beroende på utgångspunkten kan även minskade kostnader och ökad kvalitet vara centrala mål för företag som väljer outsourcing.

Sett till sin struktur består outsourcing av en avtals-, leverans- och interaktionsmodell. För att inte kostnaden ska rusa iväg är det bra att planera ordentligt inför framtiden. Prog-ITs konsulter erbjuder här stöd vid planering och genomförande av en strategiskt styrd process inom outsourcing. Hos oss betalar du bara för de tjänster du behöver och använder.

 

Områden som ofta ingår i ett outsourcingavtal är:

  • Infrastrukturtjänster (datacenter, klientsystem, kommunikation, säkerhet, migration)
  • Applikationsdrift
  • Applikationsförvaltning
  • Rådgivning och konsultstöd
  • Programvara och IT-infrastruktur som en nättjänst (cloud services)

IT-Konsult för projekt

Introduktion av nya informationstekniker eller en uppdatering av de befintliga teknikerna är projekt som måste utföras rätt första gången. När du arbetar med oss genomförs projekten enligt tidtabellen och resultatet är precis det vi kommit överens om. Våra tjänster minskar eller eliminerar driftavbrott och andra fel så att du kan fokusera på att driva din verksamhet under projektet.

Kontakta oss för mer information.  Tillsammans kan vi skräddarsy ett paket som uppfyller dina krav!