Kategoriarkiv: Referenser

SEALIFE IT-LÖSNING

Mikko RiistamaSEA LIFE Helsingfors förväntar sig skräddarsydda lösningar och flexibla supporttjänster från sin IT-partner.

SEA LIFE är ett polulärt besöksmål i Alphyddan i Helsingfors med över 200 000 besökare årligen. Ur Sealifes besökares synvinkel och för att deras upplevelse ska bli lyckad är IT-tjänsterna inte avgörande. Men för att den dagliga verksamheten inom den organisation som ligger bakom ska fungera smidigt kvävs det utrustning, system och ett tillförlitligt nätverk som stödjer veksamheten på rätt sätt.

SEA LIFE Helsingfors samarbetspartner Prog-It ansvarar för supporttjänsterna för, underhållet samt uppdateringarna av IT-infrastrukturen.

”Prog-It har gett oss all den service vi behöver kostnadseffektivt och i rätt tid. Vad annars kan man önska – vi är nöjda!”

Mikko Riistama, verkställande direktör
SEA LIFE Helsingfors

Outokumpu

Petri_outokumpuProg-It Oy har i flera år tillhandahållit programvaru-tjänster för importförtullning till Outokumpu Abp. 2015 var vi en av leverantörerna i ett större projekt inom logistik i anslutning till stålrullar. Målet var att effektivisera logistiskprocessen genom att öka möjligheten att följa beställningarna och minska de potentiella riskerna i hanteringen av dessa. Vår uppgift var att leverera ett handterminalsystem till stöd för och som en utvidgning av det befintliga MES-systemet. Det system som vi levererade gav kunden mervärde i och med att det blev betydligt enklare att följa och kontrollera beställningarna.

Outokumpu kan hela tiden vara säkra på att de beställda produkterna alltid kommer fram till rätt slutkund. Projektet passade oss perfekt. Då vi är ett flexibelt programvaruföretag kunde vi effektivt bygga upp ett system som motsvarade kundens behov. Vi genomförde projektet i sin helhet från början till slut: vi fastställde behoven, byggde upp och levererade systemet, utbildade användarna på plats och gav användarna stöd i att börja använda systemet.

”Slutresultatet och införandet av systemet i sin helhet blev mycket bra! Som helhet kan jag konstatera att vi har nått i mål tack vare en bra inställning och gott samarbete.””

Petri Miettinen
Projektchef
Outokumpu Abp